Konkursy w internecie - aktualna baza konkursów i nagród

Konkurs dla grafików z nagrodą pieniężną!

Gmina Karczew jest położona w województwie mazowieckim. Zamieszkuje ją 15 929 osób. Jednak to co najważniejsze dla Ciebie: Urząd Miejski w Karczewie ogłosił konkurs na graficzne logo Gminy Karczew. Dla zwycięzcy przewidziano bardzo atrakcyjną nagrodę pieniężną.

Oto najważniejsze warunki konkursu:

  • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie
  • Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie logo Gminy Karczew. Projekt musi zawierać cztery następujące załączniki: Opis Logo (znaczenie oraz symbolika), logo podstawowe w wersji kolorowej, logo podstawowe w wersji monochromatycznej na białym oraz na czarnym tle. Dodatkowo załączyć należy także oświadczenie o udziale i zaakceptowaniu regulaminu konkursu (Do pobrania na stronie internetowej gminy Karczew)
  • Pracę wraz z oświadczeniem można dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miasta Karczew lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Logo Gminy Karczew – nie otwierać”.
  • Prace muszą zostać dostarczone do dnia 30 listopada 2017 roku do godz. 15:30
  • Nagrodą główną jest kwota pieniężna w wysokości 4,000zł.

To bardzo ciekawy konkurs gdzie liczą się umiejętności, pomysł oraz kreatywność. Przed rozpoczęciem projektowania logo, konieczne jest zdobycie wiedzy na temat Gminy Karczew, aby logo nawiązywało do charakterystycznych cech tego regionu.

To również może Ci się spodobać

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>